478
Kvalitné služby pre klientov. Preklady a tlmočenie najmä v nemeckom jazyku no ponúkame aj preklady v širokej škále iných jazykov

Preklady

Naše preklady sú odborné, bežné aj úradné. Dodávame vám ich v expresných termínoch a vo výstupných formátoch podľa Vašich požiadaviek. Doručenie poštou zabezpečíme na celom území Slovenska ale aj do zahraničia.

Kladieme dôraz na terminologickú správnosť a zrozumiteľnosť čo je dôležité pre presnú zhodu zdrojového a cieľového textu. Naši prekladatelia zvyčajne prekladajú texty z cudzích jazykov do svojho rodného jazyka, majú výborné znalosti oboch jazykov a sú dokonalo zorientovaní v oblasti gramatiky, štylistiky a syntaxe.

CAT nástroje

Prekladáme profesionálne za pomoci najrozšírenejších CAT nástrojov, ktoré umožňujú počítačom podporovaný preklad. Takéto preklady zabezpečia terminologickú jednotnosť, ušetria náklady na spätný prevod prekladov do HTML alebo za DTP sadzbu. Je to proces, keď sa produkt prevedie z jedného (zdrojového) jazyka do druhého (cieľového) a prispôsobí sa jazykovým, trhovým a kultúrnym zvyklostiam krajiny. Poskytujeme lokalizácie softvérov, internetových stránok a portálov, multimédií a hier.

 

logo_trados memo-logo

Objednajte si svoj preklad do cudzieho jazyka už teraz

PREKLADY

Odborné preklady z/do všetkých svetových jazykov

prekladá odborník na príslušnú oblasť (bez príplatku za odbornosť). Všetky preklady prechádzajú kontrolou pravopisu a preklepov, grafickou úpravou a na požiadanie zákazníka zabezpečíme aj odbornú korektúru.

Technika

Preklady návodov, manuálov, dokumentácie, výkresov a noriem, príručiek a pod. Preklady ponúkame v rôznych odvetviach, najmä však oblasti strojárskeho, automobilového priemyslu, elektrotechniky, IT a polygrafie.

Právo

Preklady zmlúv, dohôd, zákonov, rozsudkov, rozhodnutí a inej právnej dokumentácie.

Ekonomika

Preklady z oblasti bankovníctva, účtovníctva, poisťovníctva, hospodárstva a obchodu.

Úradné preklady dokumentov

(s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa)

Preklady diplomov, vysvedčení, potvrdení, rodných, sobášnych, úmrtných listov, osvedčení a rôznych iných dokumentov, ktoré naši zákazníci potrebujú.

Jazykové korektúry
Ponúkame jazykovú korektúru prekladu rodeným hovorcom. Porovnáva zdrojový a cieľový text z hľadiska jednotnosti terminológie, spôsobu vyjadrovania a štýlu. Pri nezávislej jazykovej korektúre ide o posúdenie jazykových  kvalít prekladu, ktorý nebol vyhotovený našou spoločnosťou.
DTP
Preklad spracujeme v akomkoľvek formáte (FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel, Interleaf atď.). Preložené dokumenty budú po grafickej stránke vernými kópiami originálov. Bežne vyhotovujeme preklad so základnou grafickou úpravou. DTP je precízne grafické spracovanie do podoby vhodnej pre tlač.
Jazyky

Preklady Albánštiny  albánčina Preklady Angličtiny  angličtina Preklady Arabštiny  arabčina
Preklady Arménštiny  arménčina Preklady Běloruštiny  bieloruština Preklady Bengálštiny  bengálčina
Preklady Bosenštiny  bosniančina Preklady Bulharštiny  bulharčina Preklady Češtiny  čeština
Preklady Čínštiny  čínština Preklady Dánštiny  dánčina Preklady Estonštiny  estónčina
Preklady Finštiny  fínčina Preklady Francouštiny  francúzština Preklady Gruzínštiny  gruzínčina
Preklady Hebrejštiny  hebrejčina Preklady Hindštiny  hindčina Preklady Holandštiny  holandčina
Preklady Chorvatštiny  chorvátčina Preklady Indonéštiny  indonézčina Preklady Italštiny  taliančina
Preklady Japonštiny  japončina Preklady Kazaštiny  kazaština Preklady Korejštiny  kórejčina
Preklady Latiny  latinčina vlajka-litva-20.gif  litovčina Preklady Lotyštiny  lotyština
Preklady Maďarštiny  maďarčina Preklady Makedonštiny  macedónčina Preklady Moldavštiny  moldavčina
Preklady Mongolštiny  mongolčina Preklady Němčiny  nemčina Preklady Norštiny  nórčina
Preklady Perštiny  perzština Preklady Polštiny  poľština Preklady Portugalštiny  portugalčina
Preklady Rumunštiny  rumunčina Preklady Ruštiny  ruština Preklady Řečtiny  gréčtina
vlajka-slovensko-20.gif  slovenčina Preklady Slovinštiny  slovinčina Preklady Srbštiny  srbčina
Preklady Španělštiny  španielčina Preklady Švédštiny  švédčina Preklady Thajštiny  thajčina
Preklady Turečtiny  turečtina Preklady Ukrajinštiny  ukrajinčina Preklady Urdštiny  urdčina
vlajka-belgie-20.gif  valónčina Preklady Vietnamštiny  vietnamčina Preklady Vlámštiny  flámčina