289

Tlmočenie

Poskytneme vám tlmočníka na firemné rokovanie alebo na vybavvenie obchodných telefonátov do zahraničia, na spracovanie korešpondencie aby v reálnom čase umožnil viacjazyčnú komunikáciu.

Tlmočíme zo zdrojového do cieľového jazyka úplne plynulo. Zabezpečujeme konzekutívne, simultánne a právne certifikované tlmočenie.

Priority pri interpretácii zahŕňajú odbornosť, profesionalitu, skúsenosti aby tlmočník efektívne zvolil tú najlepšiu kombináciu významu slov a kontextu a zabezpečil tak odbúranie jazykových bariér.

Objednajte si tlmočenie na konferenciu či jednanie už teraz

TYPY TLMOČENIA

Simultálne tlmočenie
Tento druh tlmočenia sa využíva najmä na konferenciách, prednáškach, firemných prezentáciách, kongresoch a seminároch s väčším počtom účastníkov. Tlmočník sa nachádza v kabínke a potrebná je špeciálna tlmočnícka technika.
Konzekutívne tlmočenie
Tento druh tlmočenia poskytujeme hlavne pre obchodné rokovania, školenia, prednášky, telefonické a konferenčné hovory s menším počtom účastníkov.
Úradné/Súdne tlmočenie
Tento druh tlmočenia môže vykonávať len tlmočník so súdnou (okrúhlou) pečiatkou. Ide o tlmočenie na svadbách, súdnych pojednávaniach a svedeckých výpovediach.
Tlmočenie po telefóne
Kedy môžete využiť tlmočenie po telefóne? Ak potrebujete vybaviť objednávku, zákazku, reklamáciu po telefóne, pri rokovaní so zahraničnými zákazníkmi a dodávateľmi, pri riešení problémov a podpore zahraničných zákazníkov, pri komunikácii s úradmi alebo inštitúciami v zahraničí, pri vybavovaní víz alebo pracovných žiadostí.
Tlmočenie s výjazdom
Čaká Vás dôležité rokovanie na druhom konci Slovenska alebo v zahraničí? Naši tlmočníci prídu až na miesto a poskytnú svoje služby v akejkoľvek dobe, ktorú si určíte, vrátane večerov či víkendov.